Tjekliste: Er I klar til det 12-måneders lovpligtige eftersyn?

Tjekliste: Er I klar til det 12-måneders lovpligtige eftersyn?

Det er lovpligtigt, men mange virksomheder får ikke tjekket én eller flere af deres maskiner og værktøjer hver 12. måned. Ofte skyldes det mangel på viden om reglerne eller at de ikke har en fast aftale om at få foretaget eftersyn.

Tekniske hjælpemidler er både store og små hjælpemidler, som bliver brugt i industrien.  Det er  blandt andet maskiner, værktøjer, redskaber, opbevaring og meget mere.

Eftersynet er en vigtig del af sikkerheden på arbejdspladsen, da det kan være med til at forebygge arbejdsulykker. 

Men listen er lang over hvad, der skal tjekkes, og det kan derfor være en stor opgave at danne sig det fulde overblik.

Vi har lavet en tjekliste til jer, så I kan begynde at danne jer et overblik over nogle af de mest almindelige hjælpemidler, der kræver et eftersyn.

Tekniske hjælpemidler skal have et lovpligtigt eftersyn

De fleste virksomheder bliver overraskede over, hvor mange af deres hjælpemidler, der skal have et årligt lovpligtigt eftersyn.

Hvis I endnu ikke har en god rutine for de lovpligtige serviceeftersyn, er første skridt at gøre status på alle de hjælpemidler, som I har på arbejdspladsen.

Herunder er nogle af de typiske hjælpemidler, som de fleste virksomheder ligger inde med.  Desværre bliver én eller flere ofte overset af den lageransvarlige:

TypeEksempelvisSæt XLovpligtigt eftersyn kan udføres af
ReolerPallereolerSagkyndig
Grenreoler
StigerAlle typer transportable stigerSagkyndig
PorteIndustriporteSagkyndig
Brandporte
Skydelåger
LøfteredskaberPallestablereSagkyndig (udføres ofte af leverandørens servicetekniker)
Løfteborde
Gaffeltruck
Personløfter
LøftetilbehørLøftestropperSagkyndig
Wirer
Kæder
El-værktøjAlle typer el-værktøj der er tilsluttet elSagkyndig eller instrueret medarbejder (dvs. rådgivet af en sagkyndig)
Ladere til akku-værktøj
SikkerhedsudstyrFaldssikringSagkyndig

Hvis I vil have det fulde overblik over, hvilke tekniske hjælpemidler, der er omfattet af det lovpligtige eftersyn, kan I tage et kig på Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1109 om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Hvor ofte skal der foretages et lovpligtigt eftersyn?

Alle tekniske hjælpemidler skal minimum tjekkes hver 12. måned. Medmindre andet er angivet fra leverandørens side, eller at I selv vurderer, at de skal tjekkes oftere. 

Der er dog undtagelser, hvor Arbejdstilsynet foreskriver, at hjælpemidlet skal tjekkes oftere. 

Hvad skal kontrolleres ved det lovpligtige eftersyn?

Det er naturligvis ikke de samme ting, man skal tjekke på alle tekniske hjælpemidler. På en stige ville man for eksempel efterse trinene, beslagene, vanger osv. 

Derfor har Arbejdstilsynet udarbejdet tjeklister til eftersyn af specifikke tekniske hjælpemidler. . Dem kan I bruge, hvis I selv vil stå for eftersynet.

Tjeklisterne gennemgår alt det, som I skal være opmærksomme på, når I udfører eftersynet. 

Pas på ikke at overse de mindre hjælpemidler

Når vi i Kaatech er ude hos vores kunder, kan vi se, at det ofte er de samme tekniske hjælpemidler, der bliver overset af virksomhederne.

Det gælder blandt andet mindre dele som stiger og håndværktøj.  De kan da også virke mindre betydelige ved siden af de store hjælpemidler som maskiner og lagerreoler.

Men det er vigtigt også at få tjekket de mindre hjælpemidler, da de kan være årsag til nogle ubehagelige arbejdsulykker. 

Løftestropper overses også tit. Simpelthen fordi de færreste er opmærksomme på, at de skal have et årligt eftersyn – og så de skal faktisk udskiftes senest hvert 10. år. 

Lev op til reglerne trin for trin

Det er en stor opgave at overholde de 12 måneders lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer. Særligt hvis I skal kontakte flere leverandører til de mange hjælpemidler.

Den bedste sikkerhed på arbejdspladsen opnår man derfor ved at have sat eftersynene i et grundigt system. 

Det er vigtigt at I danner jer et overblik over, hvad der skal tjekkes og hvor ofte hjælpemidlerne skal have et eftersyn. I skal også beslutte jer for, hvem der skal have ansvaret og hvem der skal stå for selve eftersynet og den efterfølgende dokumentation.

Et grundigt system til eftersyn kan opdeles i 4 trin:

1: Skab et overblik

Det er en god idé, at I udpeger én medarbejder i jeres virksomhed, som står for at skabe et overblik.  

De får ansvaret for at tjekke, hvilke tekniske hjælpemidler I ligger inde med, og hvornår de kræver et eftersyn.  

Medarbejderen kan også stå for at tage kontakt til de leverandører og eksterne sagkyndige, der skal stå for selve eftersynet.

2: Hvem skal stå for det lovpligtige eftersyn

Dernæst skal I finde ud af, hvem der skal stå for de lovpligtige eftersyn. 

Der er tre løsninger man som virksomhed kan vælge:

Det er muligt at stå for det selv. 
Hvis I har ressourcerne internt, kan I sørge for at uddanne de rette medarbejdere til at foretage de lovpligtige serviceeftersyn.  
Det kræver dog, at I har dokumentation på, at den, der skal udføre eftersynet, har tilstrækkelige kvalifikationer. 
I kan vælge at få de forskellige leverandører af jeres udstyr til at stå for eftersynet.
Denne løsning er særligt relevant for de hjælpemidler, hvor det kræver en særlig sagkyndig til at udføre det lovpligtige eftersyn.
Det gælder for eksempel komplicerede anlæg eller eftersyn, hvor der kræves specialudstyr til opgaven.
I kan også vælge at samle hele eftersynet hos en ekstern rådgiver.
Denne løsning kan være idéel, da I ikke selv skal trække på ressourcer internt og samtidig kommer der friske øjne på jeres lagersikkerhed.  Med denne løsning bliver de lovpligtige serviceeftersyn klaret for jer på samtlige af de tekniske hjælpemidler .

3: Skader og mangler noteres

Hvis I finder skader og mangler på nogle af de tekniske hjælpemidler, skal I kontakte leverandøren eller en anden kvalificeret reparatør, som kan rette op på skaderne. 

Overvej, om hjælpemidlet skal tages ud af drift i mellemtiden, eller om det skal kasseres helt. 

4: Dokumentation

Husk at dokumentere fejl, mangler og reparationer i en eftersynsrapport, når I udfører det lovpligtige eftersyn. Gem den et sted, hvor I nemt kan finde den igen. 

Sådan en rapport skal indeholde al den dokumentation, som Arbejdstilsynet vil bede om ved et kontrolbesøg.

Derfor vælger mange virksomheder at samle det lovpligtige eftersyn i én løsning

For mange virksomheder er det en tidskrævende opgave at få sat eftersynet i system og få tjekket op på, om alle tekniske hjælpemidler har fået et årligt eftersyn. 

Derfor er der mange, der vælger at hyre en ekstern rådgiver, som kan stå for eftersynet på samtlige af de tekniske hjælpemidler på arbejdspladsen. 

Mange lagerchefer sætter også pris på den ekstra sikkerhed, som en ekstern rådgiver kan give. 

De kan nemlig lave eftersyn på de tekniske hjælpemidler, udpege andre hjælpemidler som skal tjekkes og rådgive om den generelle sikkerhed på lageret.

I Kaatech har vi samlet det hele for jer i én løsning

Hvis I vil have styr på sikkerheden uden at skulle bruge for meget tid på ansvarsfordeling, systematisering og dokumentation, så er hjælp fra en ekstern rådgiver en god løsning.

Hos Kaatech samler vi hele processen fra start til slut i én løsning. Vi følger op på lovgivningen, regler, arbejdstilsynets bekendtgørelser og sørger for altid at være ajour. 

Vi har foretaget lovpligtige eftersyn siden 2013 og har langt mere end 1000 eftersyn bag os. Vores rådgivning er desuden uvildig og vi har ingen økonomisk interesse, der rækker ud over eftersynet. 

Et besøg fra os vil typisk se sådan her ud:

  1. Når I har sat en aftale op med Kaatech om et kontrolbesøg, vil en af vores rådgivere møde op på jeres adresse.
  2. Ved eftersynet foretager vi en grundig gennemgang af den generelle sikkerhed på lageret, opmærkning af gulv, reoler og vægge samt skader/mangler på hjælpemidlerne.
  3. Ved vores besøg vil I få rig mulighed for at få rådgivning i optimering af lagerets sikkerhed og hjælpemidler.
  4. Når vi har gennemgået jeres lager, mærker vi hvert enkelt hjælpemiddel med dato for eftersynet.
  5. Efter besøget udarbejder vi en rapport til jer, som kan bruges til dokumentation for eftersynet. Vi gemmer rapporten hos Kaatech og sender en kopi til jer.
  6. I får besked fra os, når det igen er tid til et eftersyn, så I kan være sikre på, at jeres lager altid lever op til reglerne.

Når Kaatech foretager et lovpligtigt eftersyn af tekniske hjælpemidler kan I forvente: 

  • Jeres arbejdsplads lever op til lovgivningen efter et besøg fra Kaatech. 

I får jeres på det rene og kan med ro i sindet få et kontrolbesøg fra Arbejdstilsynet.

  • Sikkerheden på arbejdspladsen bliver løftet. 

I får hurtigt besked om mangler og behov for udskiftning eller reparation, så I fortsat kan have en sikker arbejdsplads. 

  • I får dokumentationen i orden. 

Vi udarbejder en kort rapport til jer, der kan bruges ved kontrol fra Arbejdstilsynet. Vi opbevarer den og sender en kopi til jer.