Lovpligtige eftersyn

Kaatech levere lager- og maskinsikkerhed til vores samarbejdspartnere. Kontakt os allerede i dag, så vi kan finde en god løsning til dig!

Lad os komme i gang!

Vores samarbejde start ved at du tager kontakt til os. Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig.

Over 10 års erfaring i branchen.
- Så vi ved hvad vi taler om!

DS-insta eftersyn og kontrol af reoler på et lager

Som ansvarlig for sikkerheden på din virksomheds lager, er det sin sag at holde styr på alle regelsæt, der omhandler emnet reoleftersyn. Man har som ansvarlig for lageret, pligt til holde sig orienteret om gældende lovgivning og regler på området.


Kaatech forholder sig til teksten i FLAM´s definition og en forespørgsel til arbejdstilsynet bekræfter, at også AT i vid udstrækning forholder sig til de forskrifter FLAM påpeger..

Hvad betyder det så for din virksomhed?

Ifølge gældende Dansk Standard DS/EN 15635 skal dit lager efterses og kontrolleres årligt.

Standarden DS/EN 15635 beskriver de krav til vedligeholdelse af reoler fremstillet iht. DS/EN 15512, 15620 og 15629. Krav til eftersyn fremgår af standardens afsnit 9.4.

Det fremgår blandt andet at reolerne løbende skal kontrolleres visuelt, f.eks. ugentligt samt at reolerne skal efterses af en reolsagkyndig mindst hver 12. måned.

Et eftersyn, udført af Kaatech erstatter ikke sund fornuft og behovet for løbende at kontrollere sit lagerudstyr. Det er vigtigt at bruge sin sunde fornuft, og i samarbejde med sine kolleger at holde en visuel kontrol med udstyret. Ofte er en påkørsel synlig, og der bør reageres øjeblikkeligt.

Eftersynet omfatter:

  • Gennemgang af lageret med hensyn til generel sikkerhed
  • Gennemgang af lageret med hensyn til opmærkning
  • Gennemgang af inventar med hensyn til skader på komponenterne
Et reoleftersyn, der udføres én gang årligt, sikrer at den lageransvarlige har en vis sikkerhed for, at reolerne fungerer og bruges korrekt, og at der ageres på de eventuelle bemærkninger, der måtte være.

Det som reolinspektøren kigger efter, er synlige skader samt fejl der kan medføre en risiko. Det kan være alt fra forkert brug, som er sværest at kontrollere, til mindre skader, der kan udvikle sig til en risiko på sigt. Hovedformålet er at undgå kollaps, der kan medføre personskader og materielle skader.

Der udleveres en mærkat med dato for eftersynet og en kort rapport bliver udarbejdet. Rapporten gemmes hos Kaatech samt der tilsendes en kopi til kunden. Vi opfordrer til at opbevare dokumentet i særskilt mappe, i tilfælde af kontrolbesøg.

Vi udfører reoleftersyn på regning, dvs. at prisen aftales på forhånd. Indhent altid et tilbud, så ved du hvad du får, og hvad der er aftalt. Ønsker man et ordning, hvor Kaatech kommer én gang årligt, administrerer vi gerne dette.