Guide: Sådan får I sikkerheden i top på lageret

Guide: Sådan får I sikkerheden i top på lageret

Når man har et lager, er en af de helt store overvejelser, hvordan man får den bedste lagersikkerhed som muligt.

Det første skridt er at gennemgå lagerets sikkerhed, som det ser ud i dag og derefter at optimere de steder, hvor der er plads til forbedring.

En god måde at skabe et overblik over jeres nuværende lagersikkerhed er, at tjekke om I er sikret mod de mest almindelige ulykker på lageret. 

Herunder har vi samlet de punkter, som I skal være særligt opmærksomme på, når I gennemgår sikkerheden på jeres lager.

Placer gods forsvarligt

Når varer og gods bliver placeret på lageret, er det vigtigt at de bliver stablet forsvarligt. 

Pas på med at stable for højt, forskudt eller med et dårligt tyngdepunkt. Ellers kan varerne pludselig udgøre en sikkerhedsrisiko, hvis de vælter.

Vi ser tit de her problemer, når opgaven med at læsse og losse er gået lige lovligt hurtigt, og der derfor ikke har været tid til at placere varerne korrekt. 

Et rygnet skal monteres på pallereolen hvis, der er færdsel eller anden aktivitet på bagsiden af pallereolen. Det sikrer mod nedfaldene varer, hvis truck og stablere kommer il at skubbe til varerne.

Trådhylder er et krav, hvis lagermedarbejdere plukker varer på- og under reolerne, eller der er anden aktivitet under reolerne.

Sådan får I en bedre nedfaldssikring

 • Afsæt tid til at læsse/losse på reolerne
 • Opsæt rygnet og trådhylder for ekstra sikkerhed på- og omkring reolerne

Pas på alt det, man kan snuble over

Det lyder måske ikke så farligt igen, men snubleulykker er faktisk skyld i mere end hver femte alvorlige arbejdsulykke. Derfor er det vigtigt, at I kigger jeres lager igennem for steder, hvor man kan snuble. 

Fx kan varer, der er sat midlertidigt i en gang, udgøre en risiko. Det er derfor altid en god idé at undgå midlertidig placering af kasser, ledninger mv., som nemt kan blive overset. 

Selve gulvet på jeres lager udgør også en risiko for at snuble. Hvis I har skarpe kanter, trin, ramper eller pludselige niveauforskelle, hvor medarbejdere og maskiner færdes, kan de let blive overset.

Den bedste løsning er her at opmærke gulvet tydeligt, så man hurtigt kan orientere sig.

Sådan undgår i snubleulykker

 • Fokus på oprydning på lageret, så der ikke er kasser, ledninger mv. som man kan snuble over
 • Opmærkning ved kanter, trin og niveauforskelle

Sikker færdsel på lageret

En af de helt store udfordringer opstår, når gående og kørende trafik færdes de samme steder på lageret. Det øger nemlig risikoen for alvorlige ulykker ved påkørsel. 

I skal derfor sørge for at opdele gående og kørende trafik så meget som muligt. Det kan gøres ved at inddele de forskellige former for trafik i zoner. Gør zonerne tydelige for jeres medarbejdere med gulvopmærkning på lageret.

Dernæst kan I vælge at sætte påkørselsværn op, som skaber en fysisk barriere mellem de gående og transportmidlerne på lageret.

Et andet problem er mangel på udsyn, når medarbejderne bruger gaffeltruck, løfteredskaber, stablere osv. mellem lagerreolerne.

Her kan et trafikspejl i gangene skabe et bedre udsyn, så I undgår sammenstød, når trafikken krydser hinanden på lageret. 

Skab tryghed, når man færdes på lageret

 • Sørg for plads og overblik ved færdsel
 • Tydelig adskillelse af gående og kørende trafik
 • Opmærkning af gulve, der inddeler lageret i zoner

Sikker opstilling af reoler

Når I tjekker sikkerheden på jeres lagerreoler, skal I først og fremmest finde ud af, om I har valgt den rigtige type reol til opgaven. 

Der findes mange forskellige typer reoler, der passer til forskellige slags gods: Pallereoler, genreoler, småvarereoler osv.  

Tjek også at jeres reoler er monteret korrekt i forhold til kravene, der er beskrevet i den gældende Danske Standard DS/EN 15635.

Maks. belastningen kan variere meget fra reol til reol, så tjek en ekstra gang, om jeres reoler kan klare vægten fra det gods, som I tænker at bruge dem til. 

Det er vigtigt, at der er nok plads omkring reolerne. Tænk over, hvilke hjælpemidler I skal bruge til at læsse og losse, og hvordan færdslen kommer til at foregå på lageret. 

Jo bedre plads og overblik, jo færre ulykker.

Få mere sikkerhed ved reolerne

 • Vælg den rigtige type reol til opgaven
 • Monter reolerne korrekt
 • Overhold maks. belastningen
 • Sørg for at, der er nok plads omkring reolerne
 • Husk det årlige lovpligtige reoleftersyn

Defekte hjælpemidler kan også give ulykker

Flere af jeres hjælpemidler kan give anledning til nogle uheldige ulykker, hvis de ikke bliver tjekket jævnligt.

Når vi udfører eftersyn, ser vi fx ofte at stigerne ikke er blevet tjekket. De kan have beskadigede trin, løse vanger eller andre tegn på slid.

Et andet hjælpemiddel, der ofte bliver overset, er jeres løftestropper. De vil over tid også kunne blive slidt så meget, at de udgør en risiko for sikkerheden. 

Men hvis bare I overholder kravet om et årligt eftersyn, kan langt de fleste ulykker ved defekte hjælpemidler undgås.]

Sådan holder I sikkerheden i top omkring hjælpemidler

 • Vedligehold hjælpemidler
 • Udskift hjælpemidler, når det er nødvendigt
 • Årligt lovpligtigt eftersyn af alle tekniske hjælpemidler – også de helt små

Gennemgå lageret ved et lovpligtigt eftersyn

Det årlige lovpligtige eftersyn giver jer en god mulighed for at opdage mangler i jeres sikkerhed. 

I følge Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1109 skal I minimum én gang om året have tjekket jeres tekniske hjælpemidler ved et lovpligtigt eftersyn. 

Det gælder blandt andet jeres reoler på lageret, løfteredskaber, maskiner mm.

Hvis I vælger at hyre en ekstern sagkyndig til at udføre eftersynet, kan I let få et overblik over den samlede sikkerhed på lageret. 

Eftersynet virker nemlig også som et forebyggende tjek, så I kan rette op på fejl, lang tid inden, at der sker en ulykke.

Når en ekstern sagkyndig kigger jeres lager igennem, får I nye øjne på jeres lagerindretning og I kan få rådgivning om de bedste løsninger til lige præcis jeres lager. 

Få nemt styr på lagersikkerheden med et samlet eftersyn af Kaatech

Hos Kaatech udfører vi hele sikkerhedseftersynet i én samlet løsning, så I nemt kan få taget hånd om lagersikkerheden.

Når vi besøger jeres lager, tjekker vi, at lageret og de tekniske hjælpemidler lever op til alle regler på området. 

Vi giver også uvildig rådgivning i lagersikkerhed og kan give gode råd til optimering af jeres nuværende indretning.

Der gennemgår vi ved et eftersyn

 • Pladsforhold
 • Adskillelse af kørende og gående trafik på lageret 
 • Interne færdselsregler
 • Tilgængelighed af brandmateriel og flugtveje
 • Mangler i inventar og sikkerhedsudstyr

Det er også muligt at tage Kaatech med på råd, så snart I skal lave ændringer på jeres lager. Så er I sikre på at hjælpemidler, som fx reoler kan løse opgaverne sikkert og effektivt.

Når jeres lager har fået et lovpligtigt eftersyn, står I tilbage med det fulde overblik over jeres sikkerhed.